KENTSEL DÖNÜŞÜM


KAT KARŞILIĞI MODELİ

  • Ek yapılaşma, ek imar hakkı olan binalarda ilave katlar tüm masrafları karşılaması koşuluyla firmaya verilir.

ÖDE YENİLE MODELİ

  • Hiçbir ek kat, ek imar hakkının olmadığı binalar, bedeli karşılığında firmaya yaptırılır.
  • Anlaşmalı bankalarımızdan sizlere özel 2 yıl anapara ödemesiz 10 yıl vadeli %4 devlet destekli krediler sağlıyoruz.

KARMA MODEL

  • Binada ilave yapılacak bir katın inşaat maliyetini ve müteahhit karını karşılamadığı durumlarda, firma ilave kat ile beraber daire sahiplerinden cüzzi bir ücret talep eder.

Devamı…

Kentsel Dönüşüm Kanunu

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Devamı…

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kanun kapsamında 7 milyon evin yıkılmasından bahsediliyor. Bu süreçte vatandaş ne yapacak?

Riskli yapı olarak tespit edilen ve yıkılması gereken konut sayısı henüz kesinleşmemekle birlikte, 6,5 milyon konutun afet riski altında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, bu 6,5 milyon konutun hepsinin bir anda yıkılması sözkonusu değildir. 6,5 milyon konutun yenilenmesi işi aşama aşama yürütülecektir. Konutu yıkılan vatandaşa mümkün olması hâlinde geçici konut tahsisi yapılacak, bunun mümkün olmaması hâlinde ise kira yardımı yapılacaktır.Konutları yıkılan hak sahiplerini neler bekliyor? Başka semtlere geçici olarak mı taşınılacaklar, herkes kendi konutuna geri dönebilecek mi?

6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”ü sağlamaktır. Ancak, zemin yapısı sebebiyle yerinde dönüşümün imkânsız olduğu alanlar için en yakında bulunan rezerv yapı alanları değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan, dönüşüm uygulamaları safhasında anlaşma ile tahliye edilen yapı maliklerine kira yardımı veya geçici konut tahsisi yapılması sözkonusu olabilecektir.Hacizli dairelerin, kaçak yapıların ve sit alanlarının durumu ne olacak?

Yapıların hacizli olması veya kaçak yapı olması, 6306 sayılı Kanun kapsamında bu yapıların risklilik yönünden incelenmesine ve yapılacak uygulamalara engel teşkil etmemektedir. Hacizli ve kaçak binaların malikleri, ilgili mevzuat hükümleri de gözetilerek, 6306 sayılı Kanun’un getirdiği haklardan yararlanacaktır. Yine, Kanun kapsamında sit alanlarında uygulama yapılması gerekmesi hâlinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınarak uygulama yapılabilecektir.


Devamı…

Neden FHM Mühendislik?

FHM MÜHENDİSLİK ortakları deneyimli mimar ve mühendislerden oluşan, inşaat teknolojisini yakından takip eden bir firmadır. 35 senelik müteahhitlik tecrübemiz ile sizlere hizmet vermeye hazırız.